Vyberte stránku

Program 2016

9. Pražské evropské energetické fórum

Pod záštitou ministra zahraničních věcí, pana Lubomíra Zaorálka

Místo konání:        Velký sál Černínského paláce, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5/101 , Praha 1

Datum:                   21. dubna 2016

Program:

9.00 – 9.30

Uvítací projevy:

  • Ivo Šrámek, náměstek pro řízení sekce evropské, MZV ČR

Panelová diskuse 1:

Jak může být zlepšena regionální spolupráce s cílem podpořit flexibilitu trhu a jeho schopnost uspokojovat potřeby zákazníků v oblasti střední a východní Evropy?

  • Jak by mohly být národní energetické politiky lépe koordinovány?
  • Jaká opatření je zapotřebí učinit k usnadnění integrace obnovitelných zdrojů?
  • Jakou roli by měly hrát distribuční systémy a poptávková strana?

Moderuje:

Václav Trejbal

Účastníci:

Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda poslanecké skupiny ALDE

Kai Tullius, zástupce odboruB3, DG Energy, Evropská komise

Frederik Wisselink, vedoucí klastru pro energetickou politiku EU, generální ředitelství pro energetiku, telekomunikace a hospodářskou soutěž, Ministerstvo pro ekonomické záležitosti, Nizozemí 

Ivo Hlaváč, člen představenstva, ČEZ, a. s.

Zbyněk Boldiš, člen představenstva, ČEPS, a. s.

11.00 – 11.30 Přestávka na kávu

11.30 – 13.00

Panelová diskuse 2:

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát?

  • Jak může strategie EU pro oblast teplárenství a chladírenství inspirovat transformaci sektoru teplárenství?
  • Jaká jsou specifika a hlavní otázky českého teplárenství v souvislosti s cíli v oblasti emisí skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů k roku 2030­?
  • Jak může sektor teplárenství přispět ke snížení závislosti na primárních zdrojích energie?

Moderuje:

Petr Jonák

Účastníci:

Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a teplárenství, ČR

Robert Andrén, ředitel pro energetiku, Ministerstvo energetiky a životního prostředí, Švédsko

Vladimír Budínský, místopředseda, EURACOAL

Josef Novák, generální ředitel, Veolia Energie ČR, a. s.

Martin Hájek, ředitel,Teplárenského sdružení Česká republika

Jan Habart, předseda, CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd (buffet lunch)

14.00 – 16.00

Panelová diskuse 3:

Energetická unie – rok poté

  • Co je zapotřebí učinit právě nyní v rámci evropské energetické politiky, aby se skutečně dosáhlo vyrovnané polohy mezi třemi základními pilíři – dostupností, udržitelností a bezpečností dodávek?
  • Jaké jsou záměry Evropské komise, pokud jde o ochranu práv a potřeb spotřebitelů energií a jak tato ochrana koresponduje s ostatními cíli Energetické unie?
  • Jak vypadá poslední vývoj z hlediska deficitu v oblasti bezpečnosti dodávek, nárůstu emisí CO2, nedostatku investic do energetického sektoru a zvyšování plateb za spotřebu energie?

Moderuje:

Karel Kovanda

Účastníci:

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu práv spotřebitelů a rovnost mužů a žen, Evropské komise

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, ČR

Winfried Horstman, ředitel odboru energetické politiky, Úřad spolkové kancléřky, Německo

Zástupci průmyslu:

Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a. s.

Martin Herrmann, předseda představenstva a generální ředitel, RWE Česká republika, člen představenstva RWE International SE, COO

Paul Kaye, president, Rolls-Royce International pro střední a východní Evropu


16.00 – 16.30         Závěr konference a občerstvení