Vyberte stránku

Program 2014

Pražské evropské energetické fórum 2014

Pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR

Místo:              Velký sál Černínského paláce, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí, Praha 1

Datum:                       13. února 2014

Program:

9.00 – 9.30

Uvítací projev

Karel Borůvka, náměstek ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

9.30 – 11.00

Panelová diskuse 1:

Priority energetické politiky EU, rámec politik EU pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 a jeho důsledky pro členské státy

 • Potřebujeme závazné cíle? Máme dostatečné nástroje k jejich dosažení, včetně legislativy?
 • Je reálné očekávat novou globální dohodu o klimatu alespoň do roku 2015 a co pro to EU a další zainteresované strany mohou udělat?
 • Jak lze integrovat politiku ochrany klimatu s politikou energetickou
 • Priority energetické politiky EU obecně; vliv na členské státy, jejich omezení v možnosti přispět k celkovým cílům

Moderátor:       

Miroslav Zámečník

Účastníci:

Evžen Tošenovský, poslanec EP, místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)

Stefaan Vergote, ředitel odboru “Strategy and Economic Assessment”, GŘ Klima, Evropská komise

Stephen Bennett, ředitel odboru “EU Climate Mitigation”, Ministerstvo energetiky a klimatických změn, vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Ivo Hlaváč, člen představenstva, ředitel pro Public Affairs, ČEZ, a .s.

Martin Herrmann, předseda představenstva a generální ředitel, RWE ČR, a.s.

11.00 – 11.30

Přestávka na kávu

11.30 – 13.00

Panelová diskuse 2:

Uhlíkový trh/reforma EU ETS a dostupnost investic

 • Dekarbonizace a tržní principy – jde či nejde o protimluv?
 • Management omezování uhlíkatých zdrojů; slučitelnost dekarbonizace s ostatními nástroji jako OZE, energetická účinnost apod.
 • Jaký nástroj lze dále využít pro snižování emisí?
 • Motivace pro environmentální investice

Moderátor:       

Martin Cmíral

Účastníci:

Jesse Scott, ředitelka odboru „Environment & Sustainable Development Policy“, Eurelectric

Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP ČR

Jan Rafaj, vicepresident pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací, Svaz průmyslu a dopravy ČR  

Max Wandler, Česká spořitelna, a.s.

13.00 – 14.00

Oběd /formou buffetu

14.00 – 15.30

Panelová diskuse 3

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

 • Podpůrná schémata pro obnovitelné zdroje – od bariér k harmonizaci
 • Integrace nových kapacit OZE, management dodávek
 • Flexibilní energetické systémy, kapacitní platby a jiné nástroje na straně dodávek; rizika a příležitosti
 • Integrace národních politik zabezpečení dodávek energií, energetická bezpečnost a její důležitost pro dobudování jednotného trhu
 • Priority předsednictví Rady EU pro první polovinu roku 2014
 

Moderátor:       

Petr Zahradník

Účastníci:

Jiří Bis, senátor,předseda podvýboru pro energetiku Výborupro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senát Parlamentu ČR

Pirjo-Liisa Koskimaki, poradkyně ředitele, Ředitelství C, GŘ Energie, Evropská komise

Pavel Šolc, náměstek ministra, MPO ČR

John Chadjivassiliadis, president, Institut energetiky pro jihovýchodní Evropu (IENE), Řecká republika

Zbyněk Boldiš, člen představenstva, ČEPS, a. s.

15.30 – 16.00

Zakončení konference, občerstvení