Vyberte stránku

Program 2013

Pražské evropské energetické fórum 2013

Pod záštitou Jeho Excelence Karla Schwarzenberga, místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR

Datum konání:                

14. února 2013

Místo konání:

Velký sál Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR,

Loretánské náměstí 101/5, Praha 1

Program:

9.00 – 9.30
Uvítání, úvodní vystoupení:

 Jiří Schneider, 1. náměstek ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

9.30 – 11.00

Panelová diskuse č. 1

Vnitřní energetický trh EU – situace a pozice ČR

 • Jak daleko jsou EU a členské státy na cestě k vnitřnímu trhu, jaká je situace v ČR? Jaké kroky provádí a připravuje Evropská komise pro dokončení vnitřního trhu?
 • Propojování trhů /market coupling/, jeho možnosti a přínosy v blízké budoucnosti
 • Vývoj energo/geopolitické „mapy“ v nejbližších letech

Moderátor:
Miroslav Zámečník, ekonomický konzultant

Účastníci:
Mark van Stiphout, člen kabinetu Günthera Oettingera, komisaře pro energetiku, Evropská komise

Vojtěch Belling, státní tajemník pro EU, Úřad vlády ČR

Zdeněk Danielovský, poradce náměstka ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Helen Donoghue, Energy Fellow, Institute for International and European Affairs, Dublin, Irská republika

Ivo Hlaváč, ředitel Public Affairs, ČEZ, a. s.

11.00 – 11.30
Přestávka na kávu

11.30 – 13.00
Panelová diskuse č. 2

Investice do nových energetických zdrojů a infrastruktury – sny a realita

 • Stabilita prostředí pro nové investice jako stěžejní předpoklad pro rozhodování
 • Role veřejné podpory při výstavbě energetických zdrojů a infrastruktury: budoucnost podpory OZE a harmonizace podpůrných schémat, obnovitelné zdroje vs. jaderná energie
 • Legislativa EU v oblasti energetické infrastruktury a důsledky pro členské státy
 • Implementace směrnice o energetické účinnosti
 • Budoucnost obchodování s emisními povolenkami (EU ETS)

Moderátor:
Jan Procházka, generální ředitel, EGAP, a. s.
Účastníci:
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Mirek Topolánek,  předseda Teplárenského sdružení ČR, předseda vlády ČR

v letech 2006 – 2009

Jan Klas, poradce předsedy vlády pro bezpečnost státu a výkonný ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice

Pavel Zámyslický, ředitel Odboru energetiky a ochrany klimatu,  Ministerstvo životního prostředí ČR

Pavel Čech, ředitel odboru Financování projektů a infrastruktury, Erste Corporate Banking 

13.00 – 14.00

Přestávka na oběd (buffet lunch)

14.00 – 15.30
Panelová diskuse č. 3

Technologické trendy, výzkum a vývoj v energetice – blízká a vzdálená budoucnost

 • Přehled technologických trendů, VaV v energetice e světě, v Evropě a ČR
 • Hlavní problémy VaV v energetice, klíčová témata – skladování a přenos energie, metody těžby apod.
 • Specifické otázky budoucnosti technologie jaderných zdrojů – zvyšování standardů bezpečnosti, nakládání s jaderným odpadem apod.
 • Možnosti financování zdrojů včetně jaderné energie, podpůrné programy EU
 • Příspěvek průmyslu k technologickému vývoji

Moderátor:
Jiří Marek, konzultant,  JMM CS spol. s r. o.

Účastníci:
Dana Drábová,předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost;

Rút Bízková, předsedkyně, Technologická agentura ČR

Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)

Dagmar Juchelková, vedoucí katedry energetiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava15.30 – 16.00
Zakončení konference, káva a občerstvení