Vyberte stránku

Program 2012

Pražské evropské energetické fórum 2012

Pod záštitou Jeho Excelence Karla Schwarzenberga, místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR

Datum konání:                

2. února 2012

Místo konání:

Velký sál Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, Loretánské nám., Praha 1

Program:

9.00 – 9.30
Uvítání, úvodní pozdravy a vystoupení:

 Jiří Schneider, 1. náměstek ministra,  Ministerstvo zahraničních věcí ČR

9.30 – 11.00

Panelová diskuse č. 1

Vnitřní energetický trh z pohledu EU a ČR

 • Přínosy a náklady integrovaného trhu a jejich ocenění
 • Cílový rok 2014 – co je nutno učinit, aby bylo dosaženo jednotného vnitřního trhu do této doby, a jaké lze očekávat hlavní tendence poté
 •  Jaký budou mít případné změny v produkci a spotřebě energie v evropské a globální dimenzi vliv na evropskou a českou strategii? Je EU připravena tyto změny včas zaznamenat a promítnout do svých politik?
 • Jakou roli v tomto procesu budou hrát bezpečnostní a jakou ekonomické aspekty

Moderátor:
Michal Mejstřík, profesor, Institut ekonomických studií, FSV UK , ředitel a předseda představenstva  EEIP, a.s.
Účastníci:
Milan Urban, poslanec, předseda Hospodářského výboru Parlamentu ČR

František Pazdera, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jan Pánek, ředitel, Unit B III – Maloobchodní trhy: uhlí a ropa, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise

Martin Herrmann, předseda představenstva, RWE Transgas, a. s.

Alan Svoboda, ředitel Divize Obchod, ČEZ, a. s.

Ulrich Bang, ředitel pro mezinárodní vztahy a záležitosti EU, Dánská energetická asociace

11.00 – 11.30
Přestávka na kávu

11.30 – 13.00
Panelová diskuse č. 2

Nové priority v oblasti energetických investic

 • Energetická účinnost: cíle a realita, využití potenciálu úspor – jaká je optimální regulace?
 • „Dekarbonizace“ sektoru energetiky a dopravy; investice do nízkouhlíkových technologií – cíle a skutečnost
 • Zajištění volného pohybu – investice do infrastruktury a řízení soustav
 • Energetické investice z pohledu finančního sektoru

Moderátor:
Jan Procházka, ředitel, Cyrrus, a. s.,
Účastníci:
Jiří Bis, senátor, předseda Podvýboru pro energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senát, Parlament ČR

Mirek Topolánek, předseda Teplárenského sdružení ČR, předseda vlády ČR v letech 2006 -9

Ivo Hlaváč, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR

Vladimír Kubeček, Kompetenční centrum pro energie, Česká spořitelna, a. s.

13.00 – 14.00
Přestávka na oběd (buffet lunch)

14.00 – 15.30
Panelová diskuse č.  3
Budoucnost jaderné energie

 • Přístup k jaderné energii po Fukušimě, zátěžové testy evropských elektráren
 • Dopady Fukušimy na jaderné programy hlavních ekonomik světa
 • Aspekty ovlivňující provoz a budování zdrojů
 • Akceptace jaderné energie ve veřejném mínění

Moderátor:
Jiří Marek, konzultant,  JMM CS spol. s r. o.

Účastníci:
Dana Drábová,předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ute Blohm – Hieber, ředitelka, Unit 2 – Jaderná energie, doprava, vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s odpady, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise

Jan Hartl, ředitel, STEM

Rüdiger König,RWE Technology GmbH, Essen

Václav Dostál, katedra energetického strojírenství, ČVUT Praha, viceprezident CENEN

15.30 – 16.00
Zakončení konference, káva a občerstvení